Gefrustreerd over de efficiency en effectiviteit van jullie vergaderingen? Maak kennis met Sociocratische Besluitvorming en leer betere besluiten te nemen die sneller worden uitgevoerd.

kookworkshop amsterdam kookstudio-amsterdam

Workshop sociocratische besluitvorming

Leer over Sociocratische Besluitvorming in de vorm van een kookspel.

  • Wat: Teamtraining besluitvormingsworkshop
  • Kosten: € 85 p.p. inclusief 3 gangen lunch, drankjes, excl. BTW bij 10 deelnemers
  • Duur: Ca 4,5 uur: 1,5 uur besluitvorming – 1,5 uur koken – 1,5 uur lunch en nagesprek
  • Waar: Boerin en de Kok, Bovenkerkerweg 114, 1188 XJ Amsterdam
  • Na afloop krijg je een hand-out met informatie en schema met opbouw  van de methode om deze tijdens vergaderingen/ overleg binnen eigen organisatie in te kunnen zetten.

Programma:

Tijdens deze workshop leer je al doende wat sociocratische besluitvorming betekent.

Deel 1: Je kiest met elkaar uit welke ingrediënten de lunch zal bestaan. Daarbij is het uitgangspunt dat iedereen kan genieten van wat straks op tafel komt.

Deel 2: Vervolgens wordt de groep verdeeld in kleine teams. Die gaan in de keuken aan de slag om een afgesproken deel van het menu klaar te maken. Bij de lunch komt alles en iedereen bij elkaar.

Deel 3: Als na het eten de koffie op tafel komt, volgt er nog een nagesprek.

  • Zijn de gemaakte afspraken gerealiseerd?
  • Hoe heb je de sociocratische besluitvormingsmethode ervaren?
  • Hoe zou je deze methode kunnen toepassen in je eigen organisatie/situatie?

Enkele kenmerken van sociocratische besluitvorming

De sociocratische besluitvormingsmethode betrekt de kennis en kunde van alle aanwezigen bij het beslisproces. Dat betekent: verantwoordelijkheid leggen op het niveau waar die thuis hoort, zo laag mogelijk in de organisatie,  zelfsturende teams, medewerkers die samen verantwoordelijkheid nemen voor het werk, evalueren, leren en bijsturen.

Meer en meer bedrijven ontwikkelen zich deze kant op. De sociocratische besluitvormingsmethode is een goed middel om vernieuwingen te realiseren. De kennis en kunde van de medewerkers wordt betrokken bij het beslisproces. Hierdoor voelen alle deelnemers zich betrokken bij het genomen besluit. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over de criteria waar de uitvoering aan moet voldoen, hoe dit gemeten gaat worden en wanneer het besluit wordt geëvalueerd. De uitvoering van het besluit wordt daardoor gefaciliteerd. Het is makkelijker een besluit uit te voeren als je als daarover hebt meegepraat en meegedacht en je er achter staat. De uitvoerders weten dan wat hun verantwoordelijkheid is en krijgen de ruimte om die te nemen. Daardoor neemt de betrokkenheid van de medewerkers toe. De uitvoerbaarheid van besluiten stijgt. Er zijn duidelijke afspraken over waar en wanneer problemen bij de uitvoering besproken en opgelost kunnen worden.

Trainer

De workshop voor hoofd, hart en maag wordt geleid door Dominique Hamerlijnck. Zij heeft veel ervaring met het in praktijk brengen van de sociocratische besluitvormingsmethode, geeft trainingen en begeleidt bedrijven en groepen bij de invoering van sociocratie. Dominique zit in meerdereTopkringen (de sociocratische tegenhanger van Raad van toezicht) als sociocratisch deskundige.

Belasting aftrekbaar?

Sinds 2015 is de werkkostenregeling in werking getreden. Met deze WKR kunt u maximaal 1,2% van uw totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. Het bedrijfsfeest is aftrekbaar als het feestelijk karakter een bijzaak is en het zakelijk karakter overheerst.  Dus als u bijvoorbeeld een vergadering, training, cursus of teambuild activiteit organiseert. Dit arrangement valt daar dus onder, vraag uw accountant meer over de WKR.